www.ImomSmile.com
เพราะเราอยากเห็นแม่ยิ้ม

โปรเสริม AIS โทรเหมา เหมา 1 วัน ในเครือข่าย เริ่มต้น 5 บาท

5 บาท / 1 วัน

โทรฟรี AIS 00:01-11:00น. โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง หากโทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท (ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร)

กดโทรออก *777*28*187480#

7 บาท / 1 วัน

โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตี 5-5 โมงเย็น โทรสูงสุดไม่เกิน 1 ชม ส่วนเกิน 1 ชม./ นอกช่วงเวลา/นอกเครือข่าย นาทีละ 99 สต.

กดโทรออก *777*214*187480#

9 บาท / 1 วัน

โทรฟรี AIS ยกเว้น 16:00-21:00น. โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีแรก 2 บาท นาทีต่อไป นาทีละ 50 สต. (ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร)

กดโทรออก *777*22*187480#

9 บาท / 1 วัน

โทรฟรี AIS ยกเว้น 16:00-21:00น. โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท (ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร)

กดโทรออก *777*4*187480#

9 บาท / 1 วัน

โทรฟรี AIS ยกเว้น 17:00-22:00น. โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท (ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร)

กดโทรออก *777*5*187480#

9 บาท / 1 วัน

โทรฟรี AIS ยกเว้น 18:00-23:00น. โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร

กดโทรออก *777*6*187480#

9 บาท / 1 วัน

โทรฟรี AIS 3 นาทีแรก หากโทรเกิน/นอกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร

กดโทรออก *777*31*187480#

14 บาท / 1 วัน

โทรฟรี AIS ไม่จำกัด ยกเว้น 18:00-21:00น. โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร

กดโทรออก *777*245*187480#

19 บาท / 1 วัน

โทรฟรี AIS ตลอด 24 ชั่วโมง โทรไม่เกิน 30 นาที / ครั้ง โทรเกิน/นอกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร

กดโทรออก *777*233*187480#

29 บาท / 1 วัน

โทรฟรี AIS 17:00-22:00น. โทรไม่เกิน 60 นาที / ครั้ง โทรเกิน/นอกเครือข่าย/นอกเวลา นาทีละ 1 บาท ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร

กดโทรออก *777*29*187480#

7 บาท / 1 วัน

โทร AIS นาทีละ 7 สต. นอกเครือข่าย นาทีละ 99 สต.

กดโทรออก *777*215*187480#

7 บาท / 1 วัน

โทร AIS ครั้งละ 1 บาท โทรไม่เกิน 30 นาที / ครั้ง โทรเกิน นาทีละ 25สต. นอกเครือข่าย นาทีละ 99 สต.

กดโทรออก *777*216*187480#

หมวดหมู่โปร